VILNIUS GRAND RESORT

Ežeraičių km., Ežeraičių g. 2 Vilniaus raj.


Duomenys, kuriuos jūs pateikiate formoje, administruos UAB TPI Vilnius J. Matulaičio a. 7, Vilnius, į.k. 300584266. Duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais pagal ADTAĮ 14 str. 1 d.  ir bus saugomi administratoriaus duomenų bazėje. Turėsite teisę prašyti administratoriaus susipažinti su jūsų asmeniniais duomenimis ir ištaisyti, ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą ar teisę pareikšti prieštaravimus dėl duomenų tvarkymo, taip pat teisę perduoti duomenis pagal ADTAĮ 15 str. 1 d. išdėstytas sąlygas. Jei nuspręsite, kad jūsų duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai. Duomenų teikimas yra savanoriškas, bet reikalingas paraiškos priėmimui.

Kompleksinis UAV LiDAR

sprendimų pasiulymas


Organizatorius:

Partneriai: